لیف چیست؟
لیف قسمت خشك شده ی مویی، گیاهی استوانه ای شكل و فیبردار است كه اغلب در حمام مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه بالا رونده، از خانواده ی كدوها و خیارهاست و در مناطق گرمسیری رشد می كند و در طول یک فصل ممکن است ارتفاع آن تا 10 متر یا بیشتر هم برسد. این گیاه برای رشد کافی و مناسب به مدت 150 تا 200 روز گرما، بدون کمی سردی نیاز دارد. در این خانواده 800 نوع گیاه وجود دارد كه خیار، خربزه و كدو تنبل نیز به آن تعلق دارند.
در كشورهای عربی، هندوستان و چین این گیاه را با وجود بوی بدی كه دارد،‌ كشت می كنند. در بعضی از مناطق، می توان ساقه های بالا رونده ی آن را در حالی كه دور تنه ی درخت نخل پیچیده و با گل های زرد رنگ خود جلوه ی خاصی به آن داده است، مشاهده كرد.
این گیاه با نام «لوفا» (Luffa Sponge) شناخته می شود. میوه این گیاه سبز رنگ است و زمانی که سبز است می توان مانند کدو آن را پخت و یا به صورت خام خورد. اما اگر بخواهند از این میوه به عنوان لیف استفاده کنند، باید اجازه دهند که رنگش زرد شود. در این حالت میوه زرد رنگ قابل خوردن نیست و قسمت های درونی میوه که فیبری است به عنوان لیف استفاده می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا