بزرگترین درخت زمین
بزرگترین درخت زمین «سکوایا» نام دارد که در کالیفرنیا (آمریکای شمالی) می روید. این درخت عظیم الجثه که کهنسال ترین درخت زمین هم هست، ارتفاعی بیش از 80 متر دارد. بعضی از این درختان قدمتی چهار هزار ساله دارند.

این درخت به افتخار «ویلیام شرمن» با نام «ژنرال شرمن» نیز معروف است.

چوب و تنه ی این درخت قرمز رنگ (قهوه ای متمایل به قرمز) و از خانواده ی مخروطیان است. به همین دلیل این درخت به درخت «چوب سرخ» هم معروف است. پوست این درخت بسیار محکم، ناصاف و ضخیم است.
چوب این درخت در برابر قارچ، موریانه، و .... بسیار مقاوم است. در سال 1890 میلادی برای حفاظت از این درختان در آمریکای شمالی پارکی به نام «پارك ملی سكوایا» احداث شد. بزرگترین درخت این منطقه ارتفاعی 83 متری و وزنی حدود شش تُن دارد.

در مركز تنه ی یكی از این درختان، تونلی حفر شده است كه یك اتومبیل می تواند از میان آن عبور كند.
بزرگی این درختان در عکس ها کاملاً مشخص است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا