دانستنی های یک خطی
*كهنسال ترین درخت و قدیمی ترین گیاهان زنده؛ درختهای كاجی هستند كه در نوادا و كالیفرنیا وجود دارند. یکی از این درختان عمر4600 ساله دارد.

*عمیق ترین ریشه متعلق به درخت انجیری با ریشه ای به عنق 120 متر است. این درخت در نواحی غارهای اكودر شرق ترانسوال شناسایی شده است.

*سریعترین رشد توسط یک زنبق بومی در جزایر سیلی انگلستان صورت گرفت، كه در طول 14 روز 65/3 متر رشد کرد.
بزرگترین درخت جهان، سكویا نام دارد و در پارك ملی سكویا واقع در كالیفرنیا امریكا قرار دارد.

*قطور ترین درخت، «آربل» نام دارد كه یك نوع سرو است و 41 متر ارتفاع و 8/35 متر قطر دارد.

*بزرگترین گل یک زنبق عجیب و بدبو است. این گل در حدود 90 سانتی متر است. گل های این گیاه نارنجی و قهوه ای با لكه های سفید رنگ هستند.

*بزرگترین برگ، متعلق به یک نخل به نام «رافیا» است که در ماداگاسكار می روید. برگ این گیاه حدود 22/1 متر طول دارد و از الیاف آن برای سبدبافی، حصیربافی و متصل كردن چوب ها به یكدیگر استفاده می شود.

*سمی ترین قارچ جهان، یک قارچ فنجانی شکل است که به «فنجان مرگ» معروف شده. سم این قارچ 50 ساعت بعد از خوردن عمل می کند و یک تکه کوچک از آن انسان یا هر موجود زنده دیگری را به راحتی می کشد.

*بزرگترین كاكتوس، در آریزونا آمریکا روییده و در سال 1978 ارتفاعش 24 متر گزارش شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا