درخت بلوط فرشته
هیچ وقت فکرش را می کردید که یک درخت بلوط 1500 سال عمر کند و بلایایی مثل طوفان و زلزله را تحمل کند!
بله، این درخت 1500 ساله یک درخت بلوط است که در جزیزه جونز در کارولینای جنوبی آمریکا قرار دارد. این درخت 210 درخت ثبت شده در انجمن پارک بلوط فرشته است. شاخه های این درخت به قدری رشد کرده که مساحتی 5 کیلومتر مربعی را پوشش داده است. یعنی شاخه های آن تا 1600 متر مربع از اطرافش را پوشانده است. شاخه های این درختی گاهی بلندی به طول 50 متر و حتی بیشتر دارند. محیط تنه ی این درخت 8 متر است.
این درخت در برابر زلزله ی سال ۱۸۸۶، و طوفان هوگو در سال ۱۹۸۹ مقاومت کرده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا