دين صابئي
صابئين در مناطق عراق و خوزستان زندگی می کنند (البته امروزه در سایر مناطق جهان هم پیروان این دین وجود دارند.) و خود را پیروان حضرت یحیی که اهل کتاب و احکام بوده معرفی می کنند. آنان پیرو آیین یکتاپرستی هستند و اصول دین شان شامل توحید و معاد و نبوت است. همچنین آنان به نبوت آدم، حضرت شیث، نوح، سام و یحیی معتقد هستند. مراسم های مذهبی آنان شامل نماز، روزه، غسل تعمید و دعا و اذکار می شود. روزه ی آنان 36 روزه است و در این مدت باید از خوردن گوشت دوری کنند. آنها روزانه پنج بار نماز می خوانند و قبله شان به سمت شمال است و معتقدند که عرش ازلی و ترازوی عدالت در شمال قرار دارد و چون ستاره «جدی» در قطب شمال است برخی آنان را با ستاره پرستان یکی می دانند که در واقع اینگونه نیست. صابئین همچنین به غسل اهمیت زیادی می دهند تا جایی که گروهی آنان را به نام «مغتسله» می شناسند. اهمیت غسل و آب که مظهر پاکی و صداقت است در نظر آنها آنچنان زیاد است که بیشتر در کنار رودها و رودخانه زندگی می کنند. صابئین روزهای یکشنبه غسل تعمید انجام می دهند. پیروان صابئین در حال حاضر بیشتر در کنار رودخانه دجله، فرات و کارون زندگی می کنند. همچنین در گذشته آنان به نام «مندائیان» شناخته می شدند که بعدها برای اینکه در میان ادیان الهی بهتر شناخته شوند عنوان «صابئین» را برگزیدند. چون کلمه صابئین که به دین اهل کتاب اشاره می کند، در قرآن کریم 3 مرتبه آمده است. براساس آیات قرآن؛ آيين صابئان، همانند آيين يهود و نصاري، يك آيين توحيدي و آسماني است و مشمول صفت مؤمن و مستحق پاداش معنوي و رهایي از بيم و اندوه قرار گرفته ‌اند.
بالاترین ردهٔ روحانیان در میان صابئین «گنجور» و پس از آن «تَرمیده» است. گنجور یا « گنزورا» باید تمامی اعمال دینی را به خوبی و به طور کامل انجام دهد، به امور دینی سایر پیروان هم رسیدگی کنند و از سن بلوغ ریش خود را نتراشد. گنجورها پیراهن های سفید بلند می پوشند و ریش بلندی هم دارند.
از جمله آداب صابئین برگزاری مراسم ازدواج در کنار رود کارون است. زبان آنان ترکیبی از پارسی پهلوی (خوزستانی) و زبان عهد عتیق خودشان است که به هیچ یک از زبان های امروزه دنیا شبیه نیست. صابئین الفبایی مخصوص به خود دارند که برخی از نوشتارهای خود را به آن می نویسند. شغل آنها بیشتر حکاکی نقره و طلا، زرگری و میناکاری است. معمولاً صابئین (بویژه مسن تر ها) با ریشی بلند و مرتب، سبیلی بلند که روی ریش می آید و نیز عمامه کوچک سفید قابل شناختن هستند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا