کیمیا چیست؟
کیمیا یکی از شاخه های علوم غریبه و سرآغاز علم شیمی است. در گذشته مردم علاقه زیادی به تغییر و تبدیل مواد داشتند و مایل بودند راه دست یابی مواد ارزشمند و کمیاب را پیدا کنند. مثلاً بسیار شنیده ایم که در گذشته مردم تلاش می کردند تا از مس، طلا بسازند و یا دارویی تهیه کنند که جوان بمانند، عمر جاودانه به آنها بدهد و اصطلاحاً بتوانند اکسیر جوانی به دست آورند و این دو مورد یکی از دائمی ترین خواسته های مردم از علم کیمیا بوده است. جابر بن حیان در یکی از آثار خود به اکسیر و انواع آن پرداخته و بیان کرده که اکسیرها از سه نوع گیاهی، حیوانی و معدنی هستند و ممکن است اکسیر مورد نظر تنها از یکی از منابع یا ترکیبی از اینها بدست آید. هفت اکسیر جابر بن حیان عبارت اند از :

اکسیر بدست آمده از مواد معدنی.

اکسیر بدست آمده از مواد حیوانی.

اکسیر بدست آمده از مواد گیاهی.

اکسیری که از مخلوط مواد حیوانی و گیاهی بدست می‌آید.

اکسیری که از مخلوط مواد معدنی و گیاهی بدست می‌آید.

اکسیری که از مخلوط مواد معدنی و حیوانی بدست می‌آید.

اکسیری که از مخلوط مواد معدنی و گیاهی و حیوانی بدست می‌آید.


جالب است بدانید کیمیاگران برای حفظ دست آوردهای خود و برای اینکه فنون و فرمول های تغییر و تبدیلی مورد استفاده شان به دست افراد سودجو و غیر قابل اعتماد نیفتد، نوشته های خود را به زبان عرفانی و رمزی می نوشتند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا