شعر: امام مهربان
آمدم به دست بوس تو
پر امید گرچه خسته ام

مثل کفتری دل شکسته
گوشه حرم نشسته ام

صحن تو پر از برو و بیاست
قلب صحن در تلاطم است

گریه های شوق زائران
بین مهربانیت گم شده

مثل یک مسافر غریب
گریه می کنم برای تو

آه، ای امام مهربان!
کاش می شدم فدای تو
پاورقی
شاعر: شاهین رهنما
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا