از باغ های نور
بابابزرگ، قصه ای امشب
از روزهای دور بیاور؛
یک آسمان شکوفه ی شادی
از باغ های نور بیاور

بابابزرگ کفش بلورین
دیگر به قد پای کسی نیست
در بال های خسته سیمرغ
امروز قدرتِ مگسی نیست

بابابزرگ، رستم دستان
از سرزمین قصه ها چرا رفت؟!
بیژن به چاه ماند و منیژه
با آن دل شکسته کجا رفت؟!

بابابزرگ قصه ی امروز
هر جا که هست قصه ی نان است؛
از روزهای دور بیاور
آن قصه را که مایه جان است.


شاعر: محمود کیانوش
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا