روز خوب
وقتی که غنچه خنده را
تقدیم به بلبل می کند
او هم هزاران نغمه را
تقدیم آن گل می کند
وقت ی نسیم نازنین
گل را نوازش می کند
با رقص خود گلبوته هم
او را ستایش می کند
وقتی که بار عطر گل
در بوستان وا می شود
از این سخاوت، زندگی
شیرین و زیبا می شود
وقتی کبوترهای شاد
تا آسمان پر می کشند
وقتی که گنجشکان ده
در خانه ها سر می کشند
خورشید وقتی صبح زود
چشمک به هر کس می زند
رو پوش شب را شادمان
از روی ما پس می زند
از کینه ها باید گذشت
چون غنچه لب باز کرد
باید که روزی خوب را
با یک سلام آغاز کردشاعر: محمد تقی عرب
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا