شعر: چشـم دلم به سمت حــرم باز می شود
چشـم دلم به سمت حــرم باز می شود

با یک ســلام صبـح من آغــاز می شود

پر می کشد دلـم به هــوای طــواف تو

وقتی که لحظه لحظه ي پـرواز می شود

قفــل دلــم شکــســته کنار در حـرم

از مرقــدت دری به جنــان باز می شود

کو چشم روشني که ببيند در اين حــرم

هر روز چنــد مرتبـه اعــجــاز مي شود

اعجـاز توست اينکه دلم يا کريـم توست

قلب تپنـده ي حـرم قــم، حريـم توست

اينجا بهشت دختر موسي بن جعفر است

چشم اميد عالِم و عـاشق به سوي توست

اينجا چقدر چشمه ي جوشان کوثر است

اي عمه ي امـام زمـان! کاش در حــرم

يک صبح جمعـه لايــق ديدار مي شدم


یوسف رحیمی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا