شعر: امام رضا
يا رضا مولا علي الموسي الرضا

يا رضا يا بن علي و مصطفا

يا رضا من صيد و اندر دام تو

تا شود جانم به پاي تو فدا

يا رضا سلطان سلطانان تويي

قلب ما را شاد كردي زين شفا

خاك پاي زائر دارالشفا

سرمه چشمم كنم چون توتيا

يا رضا اي ضامن آهو مدد

مي كند به قلب من ياد شما

از شميم پرچم سلطان طوس

مي رسد بوي حريم كربلا

يا رضا كردند مرا شاعر تو

تو بخوان شعر عزيز نينواشاعر نوجوان: حسين مظاهري كلهرودي
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا