دوبیتی
دوبیتی یا فهلویات یکی از قالب‌های قدیمی شعر فارسی است. دوبیتی چهار مصرع دارد که همه به جز مصرع سوم یک قافیه دارد. قافیه در مصراع سوم اختیاری است. معروف ترین شاعر دوبیتی سرا بابا طاهر عریان است و وزن مشهور او « مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» است البته ناگفته نماند که به طور کلی این وزن، جز معروف ترین وزن های دوبیتی است. علاوه بر باباطاهر می توان فایز دشتی را به عنوان بزرگترین دوبیتی‌سرای ایرانی نام برد.
دوبیتی‌هایی از باباطاهر
1-مکن کاری که بر پا سنگت آیو جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند تو را از نامه خواندن ننگت آیو

2-دل عاشق به پیغامی بسازه خمارآلوده با جامی بسازه
مرا کیفیت چشم تو کافی است ریاضت‌کش به بادامی بسازه
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا