زندگی نامه آدان
شاعر بزرگ معاصر انگلیسی سال 1907 میلادی تولد یافت. تحصیلات خود را در دانشگاه آکسفورد به انجام رسانید و با شعرای بزرگ عصر مانند لوئیسر مک نیس و استفن اسپندر آشنا شد و با کمک آنان پایه های مکتب مهمی را که خود بنیانگذار آن بود، بنا گذاشت. فعالیت ادبی او در سال های بین دو جنگ بسیار زیاد شد و وی را به خاطر مکتب خاصش پیشوای دسته ای از نویسندگان و شعرای جوان نمود. آدن را از نظر کار شعری می توان همپایه الیوت قرار داد. وی شاعری واقع بین است. به عقیده او بغرنجی ها و رنج های روحی انسان های امروز را می یابد در رابطه انسان ها با ماشین و تمدن امروزی جستجو کرد. آثار مهمی که تاکنون از آدان به چاپ رسیده عبارتند از: سخنرانان، کنارمرز، روزگار دیگر، سفری به سوی جنگ و نمایشنامۀ سگ در زیر پوست.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا