شعر: ولادت حضرت زهرا (س)
اي جلوه گاه رحمت يزدان خوش آمدي
اي فيض بخش عالم امکان خوش آمدي
ميلاد تو، طليعه زيباي خلقت است
اينک به جمع خاک نشينان خوش آمدي
يزدان زخلقت تو به عالم دميد جان
اي مظهر عنايت رحمان خوش آمدي
زهرايي و بتولي و ريحانه ی رسول
اي برترين زجمله نِسوان خوش آمدي
با حُسن سرمدي به گلستان احمدي
اي نازنين شکوفه قرآن خوش آمدي
در مدح يک عطاي تو آيات هل اتي
اي مادح تو حضرت سبحان خوش آمدي
اُم اَبي و مادر سِبطِين و زينَبِين
رکن عليِ عاليِ عمران خوش آمدي
زهرا، رضيه، راضيه، مرضيه، فاطمه
اسماءِ تو به شأنِ تو برهان خوش آمدي
فرمود مصطفي به تو، جانم فداي تو
اي جان ماسوا به تو قربان خوش آمدي
شهر مدينه بوي خوش کربلا گرفت
اي مادر تبار شهيدان خوش آمدي
مهر تو راه توشه قبر و قيامت است
با مژده شفاعت و غفران خوش آمدي
کوثر توئي و حضرت مهدي ز نسل توست
اي چشمه سار خير فراوان خوش آمدي
طبع «حسان» ز مدح کمال تو عاجز است
اي جلوه گاه رحمت يزدان خوش آمدي

ولادت حضرت زهرا و روز مادر بر همه مادران عزیز مبارک
پاورقی
شاعر: حسان
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا