شعر:یوسفِ ام بنین : ولادت حضرت عباس (ع)
دیدن صورت ماه تو چه دیدن دارد
ناز تو حضرت عباس! کشیدن دارد

من فقط تشنه ی یک جرعه نگاهت هستم
ناز عباسی دلدار خریدن دارد

هر شب انگار به دل بال و پری می بخشی
که بسوی تو چنین شوق پریدن دارد

یوسف ام بنین! ماه شب چاردهم!
وصف زیبایی ات انگشت بریدن دارد

عشق تو ریشه دوانده ست به اعماق دلم
قلب من با تو فقط حال تپیدن دارد

قسمتم نیست اگر یک سفر کرب و بلا
تو بگو: "نه" که همین نیز شنیدن دارد

مثل دیوانه ی عاشق که به معشوق رسد
کربلا... بین دو گنبد ... چه دویدن دارد

شاعر: سینا نژاد سلامتی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا