شعر: ولادت امام سجاد (ع): حضرت شهریار سجاده
روز میلادتان چه روزی بود
در مدینه هوا بهاری بود

برق می زد نگاهتان از عشق
وقت یک عکس یادگاری بود

روز میلادتان چه روزی بود
چشم عالم به دستِ آقا بود

سر تبریک گفتنِ به حسین
بین خورشید و ماه دعوا بود

روز میلادتان خدا خندید
فتبارک دوباره نازل شد

حضرت حق برای شیعه ی تو
امتیازات ویژه قائل شد

روز میلادتان زُحل پا شد
غسل در آب حوضِ کوثر کرد

شاد باشش به آسمانی ها
گوش آل امیه را کر کرد

روز میلادتان نسیم آمد
غنچه ها را یکی یکی وا کرد

خنده های تو بس که شیرین بود
هوس شیر و شهدِ خرما کرد

ای کلیم مدینه ی نبوی
مرد شب زنده دار سجاده

همه ی عرش تحت سلطه ی توست
حضرت شهریار سجاده

شاعر: وحید قاسمی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا