شعر: گلستان عشق: ولادت امام رضا (ع)
آمدم ای شاه، پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده

ای حَرمَت ملجأ درماندگان
دور مران از در و، راهم بده

ای گل بی خار گلستان عشق
قرب مکانی چو گیاهم بده

لایق وصل تو که من نیستم
اِذن به یک لحظه نگاهم بده

ای که حَریمت به مَثَل کهرباست
شوق و سبک خیزی کاهم بده

تا که ز عشق تو گدازم چو شمع
گرمی جان سوز به آهم بده

لشگر شیطان به کمین من است
بی کسم ای، شاه پناهم بده

از صف مژگان نگهی کن به من
با نظری، یار و سپاهم بده

در شب اول که به قبرم نهند
نور بدان شام سیاهم بده

ای که عطا بخش همه عالمی
جمله ی حاجات مرا هم بده

شاعر: حبيب چايچيان (حسان)
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا