شعر: مرام ابراهیم: عید قربان مبارک باد
نوشته اند تبر را به نام ابراهیم
شده است مظهر غیرت قیام ابراهیم
اگرچه مردن نمرود، گام اول بود
به انتها نرسید انتقام ابراهیم
به هر چه سن زمین شد ادامه خواهد یافت
کلام حضرت حق در کلام ابراهیم
حلال، کشتن بت های جاهلی شده است
به قولنامه بیت الحرامِ ابراهیم
صراط عشق مسیر مشخصی دارد
حجاز، خانه کعبه، مقام ابراهیم
نترس از این همه جادوگری که می شکند
سکوت بتکده ها با سلام ابراهیم
به وعده های سرانجام مطمئن باشید
که خلف وعده ندارد مرام ابراهیمشاعر: میثم امانی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا