تقویت طرح در نمایشنامه- بخش دوم
همان طور که در مطالب قبلی اشاره کردیم، برای نوشتن یک نمایشنامه موفق می بایست به عوامل
«1- طرح کلی داستان نمایشنامه (روابط علت و معلولی در طرح)
2- ساختار فنی طرح و عناصر موجود درآن (عناصر ملودرام)
3- ترکیب بندی صحنه ها و حوادث (حادثه پردازی)
4- توجه به اشخاص بازی و شخصیت پردازی در طرح
5- تعیین زبان نمایشی در طرح»
توجه ویژه داشته باشید و در هر بخش بهترین موضوعات، دلایل و حوادث را به کار ببرید تا نمایشنامه ای منسجم و موفق خلق کنید.
در جلسه قبلی به اختصار درباره دو موضوع اول سخن گفتیم و در این جلسه به ادامه بحث می پردازیم.
شاید وقتی که موضوع تان را انتخاب کردید، طرح و حوادث مناسبی خلق کردید، در انتخاب و به کارگیری عناصر فنی اثر دقت لازم را به کار بردید؛ هیچ چیز به اندازه حادثه پردازی نتواند شما را در رسیدن به نتیجه دلخواه یاری کند.
حادثه پردازی و ترکیب بندی حوادث به این معناست که شما به عنوان نویسنده بتوانید حوادث و صحنه های مختلف نمایش را به گونه ای در کنار هم قرار دهید که ضمن حفظ یک ترکیب صحیح؛ در پیشبرد نمایش تأثیر بسزایی داشته باشد. حادثه پردازی به معنی نحوه قرار گرفتن زنجیره حوادث و وقایع در جریان سیر نمایش است. یک اثر روایی موفق مطمئناً چینش مناسبی هم دارد. قبل از نهایی کردن نمایش نامه تان خودتان را به جای شخصیت های اثر قرار دهید تا بتوانید تشخیص دهید که ترکیبی که انتخاب کرده اید صحیح است یا خیر. همین طور می توانید به عنوان مخاطب به صورت ذهنی بیننده نملیش باشید. حالا بررسی کنید که آیا ترکیب مورد نظر به خوبی توانسته نظر شما را به عنوان یک بیننده جلب کند و آیا توانسته تأثیر خوبی بر روی بیننده بگذارد. چینش حوادث و وقایع باید منطقی و قابل قبول باشد، چون علاوه بر اینکه به تقویت طرح نمایشنامه تان کمک زیادی می کند، به شخصیت ها نیز الگویی صحیح برای پیشبرد هدف می دهد.
در کنار همه این عوامل باید دقت کنید که انتخاب شخصیت های نمایشنامه و شخصیت پردازی نیز بسیار مهم است، چون این شخصیت ها هستند که یا عامل ایجاد حوادث و وقایع هستند و یا اینکه حوادث و وقایع با توجه به اثر حضور آنان اتفاق می افتد. شما برای خلق شخصیت ها باید به نحوه ورود آنها به نمایش، علت حضور، تأثیر بودنشان در مسیر نمایش و .... دقت کنید. دقت و محاسبه صحیح برای انتخاب شخصیت ها، کمک می کند که آنها واقعی، ملموس و قابل پذیرش باشند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا