نمایش نامه نویسی: موضوع (1)
اولین چیزی که با دیدن هر اثر هنری مخاطب را جذب خود می کند و او را وامی دارد تا به جنبه های دیگر اثر هم توجه کند، موضوع اثر است. موضوع اولین چیزی است که به ذهن خالق اثر می رسد و اتفاقاً اولین سؤالی است که ذهن مخاطب و منتقد اثر را درگیر می کند. اگر موضوعی که انتخاب می کنیم جذابیت لازم را برای نویسنده نداشته باشد نمی توانیم منتظر پردازش و نگارش چشمگیری باشیم. همچنین اگر موضوع خوب انتخاب نشده باشد، حتی اگر پردازش اثر بسیار خوب هم بوده باشد نمی توانیم توقع داشته باشیم تا اثری عالی و درجه یک داشته باشیم، مثلاً در نمایش نامه اگر موضوع خوب و جذاب نباشد، متن خوب هم نمی تواند مشکل را برطرف کند و همچنین بازیگران نیز نمی توانند موضوع را به شکلی مناسب ارائه دهند. انتخاب موضوع مناسب در نمایش نامه از آن جهت اهمیت زیادی دارد که متن نیمی از کار نمایش است. در واقع در اثری مانند نمایش نامه که قرار است به طور زنده اجرا شود باید متن قوام و پختگی لازم را داشته باشد تا بتواند مقبولیت بیشتری پیدا کند. موضوعی که انتخاب می کنیم باید تازه و جذاب باشد. ما هم می توانیم برای انتخاب موضوع از گذشته ها کمک بگیریم و هم می توانیم در زمان حال و از میان مسائلی روزمره موضوع خود را انتخاب کنیم.

در این جلسه به طور کلی دو روش را برای انتخاب موضوع بیان می کنیم و در جلسات بعدی به طور مفصل درباره انواع شیوه های انتخاب موضوع مطالبی را در اختیارتان قرار می دهیم.

دو روشی که برای آغاز کار می توانید استفاده کنید «بازنویسی» و «بازآفرینی» و استفاده و انتخاب داستان ها و حکایت های کهن از ادبیات فارسی است. به این دو روش شیوه «اقتباسی» نیز می گویند. شما می توانید یکی از حکایت هایی را که در دوران کودکی و نوجوانی خوانده اید یا برایتان تعریف کرده اند را مجدد و به صورت نمایش نامه بنویسید (بازنویسی) و یا اینکه می توانید تحت تأثیر فضا و وقایع یک داستان یا حکایت، نمایش نامه ای با موضوعی جدید بنویسید (الهام یا بازآفرینی). البته برای آغاز کار هیچ روشی بهتر از افزایش ساعات مطالعه و مطالعه نمایش نامه ها و داستان های مختلف نیست. پس شروع کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا