نمایش نامه نویسی: موضوع (2)
همان طور که پیش از این گفتیم انتخاب موضوع در نوشتن هر اثر منثوری بسیار مهم است. در جلسه قبل از دو روش انتخاب موضوع در نمایش نامه نویسی گفتیم اما بهتر است بدانید آنچه بیش از همه شما را در انتخاب موضوع کمک می کند، خلاقیت خودتان است. حتماً لازم نیست اطلاعی از داستان ها و حکایت های قدیمی داشته باشید تا با کمک آنها شروع به نوشتن کنید. کمی به محیط اطرافتان دقت کنید، حتماً لازم نیست اتفاق عجیبی موضوع شما شود، هر چیزی می تواند موضوعی برای نوشتن شود به شرط اینکه درست ساخته و پرداخته شود.

«مشاهدات» و «وقایع» در زندگی روزمره می تواند موضوع یک نمایش نامه شود. شما برای آغاز کار می توانید از خاطرات و مشاهدات جالب توجه دیگران استفاده کنید. چطور است از خاطرات بزرگترها استفاده کنید. ابتدا خوب بشنوید و یادداشت برداری کنید. بعد فضا و مکان نمایش نامه تان را انتخاب کنید و به حوادث شاخ و برگ دهید، اما بدانید که اول باید خوب بشنوید. اما اگر می خواهید از دیده ها و مشاهدات خودتان برای نوشتن استفاده کنید باید خوب به همه ی جزئیات دقت کنید و به خاطر بسپارید. برای اینکه بتوانید آنچه را می بینید به خاطر بسپارید، دفترچه ای تهیه کنید و مشاهدات خود را یادداشت کنید. لازم نیست چندین صفحه بنویسید کافی است چند اتفاق و یا نشانه ی مهم از موضوع مورد نظرتان را یادداشت کنید تا در هنگام استفاده از موضوع بتوانید با یادآوری آن بهتر بنویسید.

در هر حال و با استفاده از هر روشی که نمایش نامه نویسی را آغاز می کنید باید بدانید که قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید باید به خوبی موضوع را در ذهن تان پرورش دهید و پس از آن بر روی کاغذ منتقل کنید. البته قبل ار نوشتن صورت نهایی متن نیز لازم است بارها و بارها نوشته تان را بازنویسی و ویرایش کنید تا به متنی قابل اجرا تبدیل شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا