نمایشنامه نویسی: موضوع (3)
در جلسات قبل درباره اهمیت موضوع و شیوه های انتخاب موضوع صحبت کردیم، در این جلسه قصد داریم به طور مختصر درباره این مسأله که موضوع انتخاب شده می تواند چه قابلیت هایی برای نمایش داشته باشد و نویسنده باید سعی کند میان متن و ژانر و مکان اجرای نمایش هماهنگی ایجاد کند، صحبت کنیم.
همان طور که پیش از این گفتیم قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید باید در ذهن تان بارها و بارها موضوع و به طور کلی نمایشنامه را مرور کنید و تا کاملاً به فضای مورد نظر و کم و کاست های احتمالی واقف شوید. مثلاً شما باید بدانید که نمایشنامه برای کودک است یا بزرگسال؟ و بدانید که نمایشنامه ی کودک و اجراهای عروسکی قابلیت های بیشتری برای اجرا و امکان خلق فضاهای فانتزی و تخیلی بیشتری دارد. به عنوان مثال ما در نمایشنامه های عروسکی می توانیم از آهنگ و موسیقی استفاده کنیم و متن نمایشنامه را نیز آهنگین بنویسیم. و یا اینکه در یک نمایش کودک شما به عنوان نویسنده می توانید بدی ها و خوبی های شخصیت ها را چه در گفتگوها و چه در گریم و . . . به صورت اغراق شده به نمایش بگذارید. اما در نمایش نامه ای که برای بزرگسالان نوشته شده باید فضای ایجاد شده با جامعه و وقایع موجود هماهنگی داشته و به اصطلاح واقع نما باشد. شما نمی توانید در یک نمایشنامه جدی و اجتماعی برای بزرگسالان از متن آهنگین استفاده کنید چون بدون شک هیچ مخاطبی جذب نماشنامه شما نمی شود. در هر حال ضروری است شما در هنگام انتخاب موضوع به این مسأله توجه داشته باشید که قصد دارید برای چه گروه سنی نمایشنامه بنویسید. این مسأله شما را یاری می کند تا در انتخاب صحنه و حوادث نمایشنامه با دقت بیشتری عمل کنید. پس بدانید انتخاب موضوع در نمایشنامه تنها انتخاب یک «عنوان» نیست بلکه انتخاب شخصیت، فضا، صحنه و . . . نیز هست و همه ی اینها در کنار هم می تواند شما را در موضوع و نمایشنامه به موفقیت مورد نظرتان برساند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا