پرورش موضوع
در مطالب قبلی درباره موضوع و نحوه انتخاب آن مباحثی را مطرح کردیم و حالا وقت آن است که به پرورش موضوع بپردازیم.
موضوع یا مضمون یک نمایشنامه اهمیت زیادی دارد. موضوعات پیش پا افتاده و تکراری علاوه بر اینکه جذابیت نمایشی ندارند، نمی توانند ستون اصلی و جوهره ی یک نمایشنامه باشند چون این موضوعات بر اثر تکرار ضعیف شده اند و قابلیت های خود را از دست داده اند. از جمله وظایف ادبیات و به خصوص ادبیات نمایشی رشد و تعالی فکری و روحی مخاطبان است بنابراین سعی کنید موضوع نمایشنامه را از مسایل مهم زندگی انسان و مشکلات او در راه رشد و پرورش فکری انتخاب کنید. برای مخاطب کودک و نوجوان هم می توانید همین مسأله را درنظر داشته باشید و اما در سطح کوچکتری و با توجه سن مخاطب کار کنید.
بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید وقت «پرورش» موضوع است، یعنی به موضوع پر و بال داده و آن را گسترش دهید. برای این کار باید از جنبه های مختلف موضوع را بررسی کنید، سعی کنید درباره موضع انتخاب شده تان به اندازه کافی مطالعه کنید و از نظرات بزرگان، نویسندگان و صاحب نظران الگو بگیرید. اگر به اندازه کافی برای پرورش موضوع وقت نگذارید و سطحی برخورد کنید میزان اثرگذاری نمایشنامه تان کم می شود و مخاطب خود را از دست می دهید؛ شاید برای همیشه.
در انتخاب و پرورش موضوع باید مسائل زیر را در نظر داشته باشید:

«1- با ارزش بودن موضوع (مهم بودن - اثر گذاری و تعیین کنندگی آن)
2- فراگیر بودن موضوع (گستردگی و دامنه دار بودن موضوع)
3-منطقی بودن موضوع (با عقل و منطق انسان جور در آمدن)
4- تناسب موضوع برای مخاطبان (قابل درک و یافت شدن)
5- پشتوانه داشتن موضوع (در زندگی انسان – در کلام بزرگان و فرهنگ)
6- بِکر بودن نوع نگاه به موضوع (از زاویه خاصی به موضوع نگریستن که نو باشد) ( خلاقیت در موضوع)
7- قابلیت های نمایشی در موضوع (امکان دیده شدن و به نمایش در آمدن موضوع)
8- جاذبه داشتن موضوع (جلب توجه مخاطبان نسبت به موضوع و ماجرا)
9- لذت بردن از درک یا کشف موضوع (به واسطه اثر هنری و درک آن)
10- اثر گذار بودن موضوع (ایجاد زمینه تغییر و تحول در مخاطبان)»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا