غلط ننویسیم
دوستان عزیز ما در این بخش قصد داریم تا شما را با کلمات و اصطلاحات زبان شیرین فارسی آشنا کنیم تا ضمن اینکه املای صحیح آن ها را یاد بگیرید با کاربرد صحیح کلمات و اصطلاحات نیز آشنا شوید. چون خیلی از کلماتی که ما روزانه به کار می بریم هر چند که به آنها عادت کردیم و آنها را درست می دانیم، اما واقعیت این است که احتمال دارد ما به اشتباه این کلمات را به کار برده باشیم. ما سعی می کنیم در کنار هم برخی از این اشتباهات را برطرف کنیم. مطالب این بخش براساس حروف الفبا قرار گرفته است. در ضمن اگر دوست دارید درباره کلمه ای اطلاعات بیشتری داشته باشید می توانید کلمه مورد نظرتان را در بخش نظرات برای ما قرار دهید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا