هنر ششم- ورزش- قدیمی ترین ورزش ها
قدیمی ترین ورزش ها
اجداد اولیه ما شکارچی بودند، اما هدف آنها از شکار، تهیه غذا بود و این کار هرگز جنبۀ ورزشی نداشت. در واقع ورزش از زمان شکل گیری تمدن بشری آغاز گشت، یعنی زمانی که پادشاهان و اشراف زادگان به وسیله نیزه، حیوانات وحشی را شکار می کردند و این کار برای آنها صرفاً جنبه تفریحی داشت. بیشتر ورزش های قدیمی، در زمره هنرهای رزمی بودند و به منظور کسب مهارت های مورد نیاز در میدان نبرد، انجام می گرفت. این ورزش ها عبارت بودند از: کشتی، تیراندازی و شمشیر بازی. پایه گذاری اکثر این ورزش ها از زمانی آغاز شد که مردان جوان برای مقابله با دشمن و دفاع از خود، باید آموزش های رزمی لازم را با استفاده از سلاح یا دست خالی می آموختند. مصر یکی از تمدن های نخستین در دنیا بود. در باره تمدن مصر باستان اطلاعات بسیاری در دست است، چون مصریان همۀ حوادث و تاریخ سرزمین خود را به صورت نوشته یا تصویر ثبت و ضبط می کردند. آثار نقاشی به دست آمده از این سرزمین افرادی را نشان می دهد که در حال کشتی گیری یا شمشیر بازی هستند در تاریخ مکتوب مصریان باستان نیز به مسابقات قایقرانی یا شنا که در رودخانه نیل انجام می گرفت، اشاره شده است.
تاریخ استفاده از تیر و کمان توسط شکارچیان به 5000 سال قبل بر می گردد. در مصر باستان تیراندازی یکی از رایج ترین ورزش ها محسوب می شد. در یکی از معابد مصر باستان بر روی یک سنگ حکاکی شده مربوط به 3500 سال قبل، صحنه ای از تیراندازی پادشاه مصرف آمن هوتپ دوم، که یک کالسکه جنگی را با سرعت می راند، دیده می شود.
مسابقات کشتی، یکی از ورزش های رایج در مصر باستان و احتمالاً نخستین ورزش سازمان یافته و رسمی بود. این مسابقات توسط داورانی که بر اجرای قوانین مسابقه نظارت داشتند، داوری می شد. مسابقات نهایی قهرمانی در حضور پادشاه انجام می شد. مسابقه زمانی به پایان می رسید که یکی از طرفین، هر دو شانه حریف را به زمین می زد، همان قانونی که کشتی گیری امروزی هم به کار می برند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا