نبرد با شمشیر
از لحظه ای که انسان روش ساخت سلاح های فلزی را آموخت، استفاده از شمشیر در میدان های نبرد، معمول شد. پیکار با شمشیر کم کم تبدیل به ورزشی به نام شمشیر بازی شد. مسابقات شمشیر بازی ابتدایی با چوبدستی هایی که نوک کلفت داشتند، انجام می گرفت. نخستین مسابقه ثبت شده در تاریخ حدود 3200 سال قبل در مصر باستان برگزار شد. در حقیقت شمشیر بازی یک مسابقه ورزشی دو نفره بود و نباید با نبرد تن به تن بین دو دشمن اشتباه گرفته شود.
همان گونه که در تصویر می بینید، شمشیربازان از ابزار محافظ استفاده می کردند و شمشیرهای آنها هم نوک تیز نبود. سپرهای باریک بازوی شمشیر بازان را می پوشاند و از آنها برای دفع ضربات شمشیر رقیب استفاده می شد.

اما شمشیربازی، ورزشی است که در آن دو ورزشکار با شمشیرهای باریک با هم رقابت می کنند. شمشیربازی یکی از ورزش هایی است که در همه دوره های بازی های المپیک حضور داشته است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:

نظرات کاربران
مهدی
نظرات کاربران
13/آذر/1394
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

کانون ارتباطات و تبلیغات فرا