نخستین بازی های المپیک
در همه ی تمدن های بشری رقابت هایی تحت عنوان هنرهای رزمی رایج بود. اما ورزش رزمی در زمان آغاز مسابقات المپیک چندان به عنوان ورزش شناخته نشده بودند. شروع نخستین بازی های المپیک احتمالاً به سال 776 قبل از میلاد در یونان باستان بر می گردد که پس از آن هر 4 سال یکبار این مسابقات تکرار می شد. مسابقات دو و میدانی، پرش طول، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه از جمله رقابت های ورزشی در این مسابقات بود.

قدیمی ترین مسابقه تیمی احتمالاً چوگان بازی بود که سوار بر اسب انجام می گرفت. خاستگاه بازی چوگان، ایران بوده است و حداقل از 2500 سال قبل در این سرزمین بازی می شده است.
تاریخچه آغاز رقابت های مشت زنی به دوره ی تمدن مینوسی ها بر می گردد که بین 2000 تا 1400 سال قبل از میلاد در جزیره کرت واقع در دریای مدیترانه به وجود آمد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا