جام جهانی
وقتی تیمی در جام جهانی قهرمان شود جدای از پول هایی که به عنوان پاداش می گیرند یک جام هم به آنها داده می شود. جامی که از سال 1970-1930 به تیم های قهرمان دادند 35 سانتیمتر ارتفاع و 3 کیلو و 800 گرم وزن داشت و جنسش از طلا و نقره بود و نام برندگان روی آن نقش بسته بود.
بعد از سال 1970، جام جدید جهانی به تیم های قهرمان اهدا شد. این جام 36سانتیمتر ارتفاع و 4 کیلو و 970 گرم وزن دارد که از طلا ساخته شده است. نام تیم های قهرمان روی آن نقش بسته است و تا سال 2038 می توان نام تیم های قهرمان را روی پلاک و روی آن نقش زد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:

نظرات کاربران
مهدی
نظرات کاربران
14/بهمن/1394

کانون ارتباطات و تبلیغات فرا