سپک تاکرا
سپک تاکرا ورزشی با توپ و شبیه به بسیاری از بازی ها است اما بیشترین شباهتش با والیبال است و بزرگترین تفاوتش با آن عدم استفاده از دست در پرتاب توپ است. در این بازی توپ باید با پا در زمین جابه جا شود. در سپ تاکرا هر بازیکن می تواند قبل از عبور توپ از تور بیش از یک بار به آن ضربه بزند همچنین در این ورزش برای تغییر موقعیت های دفاعی چرخشی صورت نمی گیرد. اما نکته جالب تر این است که در خوردن توپ به تور قبل از افتادن در زمین حریف امتیاز محسوب می شود.
تیم های سپک تاکرا 3 نفره هستند و بازی در 3 ست که هر ست 15 امتیاز دارد انجام می شود منتها در ست آخر تنها 6 امتیاز کافی است تا تیم برنده شود. بازی با سرویس زدن شروع می شود به این ترتیب که یکی از بازیکنان در دایره مخصوص سرویس ثابت می ایستد و بازیکنی که در نیم دایره طرفین زمین ایستاده توپ را برای زدن سرویس برای او می فرستند و با پرتاب توپ بازی شروع می شود. پس از زدن سرویس بازیکنان می توانند به جای قبلی خود و در حالت تهاجمی برگردند. در این بازی از بیشترین قسمت های بدن به جز دست ها و بازو می توان استفاده کرد. همچنین بازیکنان می توانند برای پرتاب توپ به زمین حریف تا جایی که قدرت دارند به هوا بپرند و در این جاست که حرکاتی شبیه آکروبات انجام می شود.
زمین و تور سپک تاکرا کاملاً شبیه زمین و تور بدمینتون است و توپ آن از توپ هندبال کوچکتر و از توپ سافت بال بزرگتر است. جنس توپ امروزه از پلاستیک و فایبرگلاس و وزن آن بین 170 تا 190 گرم است.
در حال حاضردر کل دنیا 3 نوع سپک تاکرا انجام می‌شود:
هوپ تاکرا: شبیه بسکتبال؛ با حلقه ای که از سقف آویزان است و 5 بازیکن که زیر حلقه هستند باید طی مدت30 دقیقه با ضربات پا توپ را وارد حلقه کنند
دبل تاکرا: با دونفر بازیکن که روبروی هم قرار می‌گیرند.
سپک تاکرای ساحلی: روی شن و ماسه ساحلی مانند والیبال ساحلی که با 4 بازیکن انجام می‌شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا