کاخُن
کاخون یا کاخُن در زبان اسپانیایی به معنی جعبه و صندوقچه و یکی از سازهای کوبه ای است. این ساز خیلی قدیمی نیست و تاریخچه ی زیادی ندارد. کاخن برای اولین بار در اواخر قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت و اولین بار بردگان آفریقایی که به آمریکا برده می شدند و همچنین کولی های اسپانیایی از آن استفاده کردند. البته سازی که کولی ها می نواختند فقط جعبه های میوه بود که کم کم به این شکل درآمد. این ساز در موسیقی محلی مکزیک نقش مهمی دارد.
در حال حاضر این ساز در سراسر قاره آمریکا، فیلیپین و اسپانیا رایج است.
این ساز جعبه ای به شکل مکعب مستطیل است که نوازنده بر روی آن می نشیند و با ضربات کف دست و انگشتان بر روی صفحه ی جلو و کنار و بالا، صوت ایجاد می کند.
هر ضلع از این مکعب با چوب هایی به قطر 3/1 تا 9/1 ساخته شده و صفحه جلویی ساز که از همه مهمتر است با تخته سه لا ساخته شده و «تاپا» نام دارد.
معمولاً در کناره ها یا صفحه ی پشت کاخن «حفره صدا» قرار دارد.
شکل معمولی این ساز یک جعبه ی چوبی است منتها امروزه کاخن هایی ساخته می شود که اضافاتی مانند فنر دارد، که برای تولید صداهای زنگدار مؤثر است و داخل ساز و پشت تاپا نصب می شود. حتی کاخن هایی ساخته شده که (T) شکل هستند و نوازنده آن را بین دو زانو قرار می دهد و می نوازد یا اینکه دو صفحه کوچ اند که به زانوها وصل می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا