کلبه جنگلی
اگر در یک روز پاییزی همراه خانواده تان به جنگل بروید و در طول راه بدون داشتن هیچ وسیله ای، به غیر یک کبریت، همراهان تان را گم کنید. و از قضا هوا بارانی و سرد بشود و شما مدت زیادی برای پیدا کردن خانواده در جنگل بگردید و در حالی که از شدت باران خیس شده اید و سردتان است؛ به یک کلبه جنگلی برسید و ببینید که برای گرم شدن در این کلبه فقط یک شمع، یک چراغ روغن سوز و یک شومینه هیزمی وجود دارد ......
در مرحله اول چه می کنید؟؟؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا