روی کره ماه خودت را وزن کن!
یکی از ویژگی های جالب کره ماه این است که وزن هر چیزی در آنجا کمتر از وزن روی زمین است. مثلاً اگر خودتان را روی زمین وزن کنید و به کره ماه سفر کنید در آنجا وزن کمتری خواهید داشت. بنابراین فکر می کنم کسانی که می خواهند سریغ وزن کم کنند، از این سفر استقبال کنند.
با این توضیح به نظر شما چیزی وجود دارد که وزن آن روی ماه، بیشتر از وزنش در زمین باشد، آیا چنین چیزی امکان دارد؟
.
.
.
.

بله.....
یکی از سبک ترین چیزهایی که می شناسید... بادکنک

«بادکنک که روی زمین وزن بسیار کمی دارد اگر با گاز هلیوم یا هر گازی که از هوا سبک تر باشد پر شود روی کره ماه وزن بیشتری نسبت به وضعیتش در زمین دارد.
اتمسفر موجود در جو اطراف زمین باعث می شود بادکنک پر شده با هلیوم در فضا معلق باشد؛ به همین دلیل امکان وزن کردن آن نیست. اما روی کره ماه، به دلیل کم بودن تراکم جو؛ بادکنک پر شده با گاز هلیوم روی سطح می نشیند و امکان وزن کردن آن وجود دارد. البته این بادکنک وزن زیادی ندارد، منتها وزن بادکنک هلیومی هر چه قدر هم که کم باشد، از بی وزنی روی زمین بیشتر است.»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا