تخم مرغ و بطری
یک معمای علمی و بسیار بسیار جالب


این معمای علمی را یک معلم علوم تجربی برای شاگردانش مطرح کرد و از آنان خواست تا با دلایل منطقی بگویند که چگونه ممکن است یک تخم مرغ از بطری با دهانه باریک عبور کند. این معلم به شاگردانش گفت هر کس بتواند تخم مرغ را درون بطری قرار دهد از یک هفته نوشتن مشق معاف است. حتماً فکر می کنید می توان تخم مرغ را شکست و درون بطری گذاشت. اما نه! معلم این شرط را گذاشت که تخم مرغ کوچکترین آسیبی نبیند و سالم داخل بطری برود و تنها وسایلی هم که در اختیار دارند مقداری کاغذ، یک بسته کبریت، مقداری سرکه و یک لگن کوچک است. اگر شما به جای شاگردان این معلم بودید، چه راه حلی برای انجام این آزمایش انتخاب می کردید؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا