معمای جالب 63 لامپ و 3 کلید
اگر از شما بخواهند که 63 لامپ را با 6 کلید تک پل یا 3 کلید دو پل طوری روشن کنیم که با یک بار زدن کلیدها به هر تعداد که خواستیم لامپ روشن کنیم. مثلاً ما می خواهیم فقط هشت لامپ روشن کنیم بنابراین لازم است شما طوری سیستم را ببندید که با یکبار زدن کلید مورد نظر 8 لامپ روشن شود.. توجه کنید که شما فقط می توانید یکبار لامپ ها را به کلیدها وصل کنید و دیگر فرصت امتحان کردن و یا تغییر دادن سیستم خود را ندارید. البته برای شروع کار، سیم و لامپ و . . . نیاز ندارید فقط به صورت تئوری توضیح دهید که چه می کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا