روز جهانی مسجد
در 30 مرداد سال 1348 مسجد الاقصی به دست نیروهای صهیونیستی به آتش کشیده شد و سال ها بعد در کنفرانس کشورهای اسلامی این روز به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران «روز جهانی مساجد» نامگذاری شد. در این کنفرانس تصویب شد که از تاریخ 30 مرداد به مدت یک هفته در تمام کشورهای اسلامی مراسم های مرتبط با مقام و منزلت مسجد در اسلام برگزار و بر جایگاه و نقش مسجد در اسلام تأکید کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا