روز دانش آموز
در صبح روز 13 آبان سال 57 جمعی از دانش آموزان تهرانی برای اعتراض به رفتارها و خشونت های رژیم پهلوی در محوطه دانشگاه تهران جمع شدند و شروع به اعتراض کردند. همزمان با اعتراض دانش آموزان مردم نیز به آنها پیوستند و با افزایش جمعیت، شلیک گلوله و گاز اشک آور شروع شد که منجر به کشته شدن 56 نفر و مجروح شدن تعداد زیادی از معترضان شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای گرامیداشت شهدای دانش آموز آن روز، روز 13 آبان به عنوان روز دانش آموز نامگذاری شد.
shiachildren آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمام دانش آموزان ایرانی دارد.
روزتان مبارک.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا