22 بهمن
22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. در سال 57 در چنین روزی مردم ایران توانستند پس از مدت ها مبارزه و مخالفت با رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی (ره)، به هدف خود برای تشکیل دولت اسلامی و مستقل برسند.
در روز 22بهمن سال 57؛ به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلس سنا و مجلس شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد. پادگان باغشاه و دانشکده افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود. قبل از تصرف صدا و سیما، در ساعت 10 صبح همان روز فرماندهان ارتش جلسه ای برگزار و در آن جلسه اطلاعیه ای تهیه و همه امضا کردند. در این اطلاعیه ارتش اعلام بی طرفی کرده بود. این اطلاعیه به صدا و سیما آمد و در ساعت 2 بعد از ظهر همان روز برنامه رادیو و تلویزیون قطع و به جای آن اطلاعیه خوانده شد. پس از اعلام عمومی بی طرفی ارتش، انقلابیون وارد صدا و سیما شدند و از طریق رادیو و تلویزیون، سرنگونی رژیم پهلوی را به اطلاع مردم کشور رساندند. عصر همان روز از رادیو آهنگ «ای ایران ای مرز پر گهر» پخش شد و پس از آن گوینده رادیو این متن را خواند: «اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب، امروز به همت مردانه ملت آخرین دژهای استبداد فرو ریخت، یکی از آخرین ‌ها رادیو بود، صدای واقعی استقلال ملت به ما نیرو داد و راهمان را هموار کرد تا بتوانیم همچون پاره ‌ای کوچک از پیکر عظیم مردم صدای راستین انقلاب را به گوش ‌ها برسانیم.» چند دقیقه بعد، سرود «خمینی ای امام» از رادیو پخش شد. پخش این سرود از رادیو اعلام نهایی پیروزی انقلاب اسلامی بود.
پس از آن هر ساله مردم ایران این روز را جشن می گیرند و با برگزاری راهپیمایی با آرمان و اهداف انقلاب شان تجدید عهد می کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا