روز مادر
«مادر، ای مظهر رحمت خدا، ای سراسر مهربانی، ای از محبّت لبریز، تو را می ستایم و عزیز می دارم. تو را قدر می نهم و بزرگ می شمرم که تو راهی به سوی بهشتی. رضای خدا را از رضای تو می جویم و از خشم تو که خشم خداست دوری می کنم. مادر، ای خورشید مهربان زندگی ام، دستان مهربان و خسته ات را می بوسم و تو را شکر می گویم و در حسرت سپاس یک لحظه از سختی هایی که برایم تحمل کردی، همیشه می مانم.»
در سرتاسر جهان برای بزرگداشت مقام مادر و قدردانی از زحمات این فرشتگان زمینی، روزی به عنوان «روز مادر» نامگذاری شده است. هر چند که این حرکت در برابر فداکاری مادران کم و ناچیز است.
در ایران «روز مادر و بزرگداشت مقام زن» 20 جمادی الثانی، سالروز ولادت حضرت زهرا (س) است. در سال 1395، روزهای 11 فروردین و 29 اسفند مقارن با ولادت حضرت فاطمه (س) است. در این سال دو روز را به عنوان روز مادر جشن می گیریم.
Shiachildren روز زن و روز مادر را به تمامی زنان و مادران عزیز ایرانی تبریک می گوید و آرزوی سلامتی و تندرستی برای این عزیزان دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا