تاردیگرید
«تاردیگرید» Tardigrada یا «خوکچه ی خزه ای» یا «خرس آبی» گونه ای از پوست اندازان و کندرو ها است که تا کنون 5 نسل از انقراض جانداران را پشت سر گذاشته و زنده مانده. این جاندار که بسیار کوچک است و فقط با میکروسکوپ دیده می شود، طولی بین 5/0 میلی متر تا 5/1 میلی متر دارد. همچنین سرعت حرکت این جاندار بسیار بسیار کند است و به همین دلیل به «جاندار تنبل» هم معروف است.
این جاندار سخت جان قادر است سخت ترین و بدترین شرایط محیطی را تحمل کند و سال ها بی آب و غذا زندگی کند. طی آزمایش ها تاردیگرید توانسته 10 سال را بدون آب و غذا زنده بماند تا جایی که بدنش تنها 3 درصد آب داشته است. او همچنین قوی ترین فشارهای اقیانوسی را تحمل کرده و توانسته در آب با دمای ۲۷۳- و ۱۵۱ درجه سانتی‌گراد بدون آب و غذا زنده بماند.
این جاندار از جلبک ها و باکتری ها تغذیه می کند و در خزه گلسنگ ها زندگی می کند. تاردیگرید در هر محیطی چه استوایی، چه خشک و ... می تواند به راحتی زندگی کند، حتی در سال 2007 برای آزمایشبه فضا برده شد و 10 روز در خارج از جو زمین زندگی کرد و زنده ماند.
«اولین خرس ‌های آبی در سال ۱۷۷۳ توسط زیست ‌شناس Johann August Ephraim Goeze کشف شد. از سال ۱۷۷۸ تا کنون بیش از ۵۰۰ گونه جدید خرس آبی یافت شده است.»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا