نهنگ عنبر
نوعی نهنگ وجود دارد که به خاطر اینکه ماده ای خوشبو از خود خارج می کند به نام «نهنگ عنبر» شناخته می شود.
عنبر ماه ای نرم و سیاه رنگ است که اگر در برابر نور آفتاب و هوا قرار بگیرد خشک و سفت و خاکستری رنگ می شود. این ماده خوشبو است و از آن در عطرسازی استفاده می کنند.
در گذشته این نهنگ ها شکار می شدند اما سال هاست که شکار آنها ممنوع شده است.
وقتی نهنگ نوعی از ماهی های تیغ دار را می خورد، نوک تیز این ماهی ها روده ی نهنگ را تحریک می کند و باعث خارج شدن عنبر می شود.
معمولاً در سطح اقیانوس ها، عنبرهایی که از بدن نهنگ خارج شده است، به صورت توده هایی بزرگ در سطح آب پراکنده اند. گاهی وزن عنبرها به 45 کیلوگرم هم می رسد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا