پرنده نوک شاخ جفت خود را زندانی می کند!!!
پرنده «نوک شاخ» یا «منقار شاخی» خانواده ای از پرنده ها هستند که در مناطق گرم و نیمه گرم آفریقا و آسیا زندگی می کنند. این پرنده ها که انواع مختلفی دارند، نوک بلند و خمیده ای مانند شاخ دارند که بعضی از آنها روی نوک شان یک برآمدگی دیگر مانند کاکُل وجود دارد. «برآمدگی روی منقار آنها به طرز عجیبی در انتها برمی گردد و تا حدودی به شاخ کرگدن شباهت دارد.»
این پرندگان قدی بین 90 تا 130 سانتی متر دارند.
بعضی از انواع نوک شاخ ها می توانند غذایی که شکار کرده اند را مدتی در کیسه ای جلو گلویشان نگه دارند و بعداً بخورند. غذای آنها انواع خزندگان، حشرات، حلزون، قورباغه و حتی خرگوش است.
منقار این پرندگان به خاطر شکلی که دارد سنگین است و به همین خاطر خداوند مهره اول و دوم گردن آنها را به هم چسبانده و یکی کرده تا نگه داشتن سر و منقار برایشان راحت تر باشد.
منقار شاخی ها معمولاً آشیانه های خود را در درختان تو خالی درست می کنند.
وقتی که پرنده ماده تخم می گذارد و روی آنها می خوابد، پرنده نر برای اینکه شکارچی ها به جفت او و تخم هایش آسیب نزنند؛ سوراخ ورودی لانه را با گِل می پوشاند. پرنده نر تا چند هفته از یک سوراخ کوچک به جفت خود و جوجه های کوچک غذا می رساند. وقتی جوجه ها بزرگ شدند و پر درآوردند با منقار بزرگ و قوی خود ورودی لانه شان را باز می کنند و بیرون می روند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا