هوتزین فسیل های زنده!
«هوتزین» نوعی پرنده ی کاکلی شبیه قرقاول است که در باتلاق های ونزوئلا در آمریکای جنوبی زندگی می کند. جوجه های این پرندگان چنگال هایی روی بال هایشان دارند که از آنها برای گرفتن شاخه های درختان و بالا رفتن از آنها استفاده می کنند. این پرندگان حتی وقتی که بزرگ می شوند به خوبی قادر به پرواز نیستند و هنگامی که کاملاً بزرگ شدند چنگال های آنها از بال هایشان می افتد.
به این پرندگان فسیل های زنده می گویم. زیرا اولین باری که پرندگان بر روی زمین ظاهر شدند پرنده ای به اسم «آرکائوپتیرِکس» زندگی می کرد که پنجه ها یا چنگال هایی در بال های خود داشت.
فسیل های این پرنده قدیمی به دست آمده است. احتمال دارد که پرنده ی مزبور زیاد دور درختان پرواز می کرده است همان طور که از «هوتزین» جوان امروزه دیده می شود.
هوتزین ها از نسل دایناسورهای پرنده هستند که در زمان انقراض دایناسورها، آنها نیز منقرض شدند.
این پرندگان چهره ای شبیه دایناسور و دستگاه گوارشی مثل دستگاه گوارش گاو دارند.
حیوانات دیگری نیز هستند که به آنها فسیل های زنده می گویند. آنها موجودات زنده ای هستند که احتمالاً میلیون ها سال پیش منقرض شده اند. معروف ترین فسیل زنده احتمالاً یک ماهی قدیمی به اسم « کوئه لاکانت» می باشد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا