بزرگترین موجود زنده ی کره زمین کدام است؟
اگر فکر می کنید که فیل بزرگترین موجود است، اشتباه می کنید، فیل بزرگترین جاندار خشکی است، و بزرگترین موجود زنده «نهنگ آبی» است. نهنگ های آبی در نوزادی 3 هزار کیلوگرم و در سن بلوغ به اندازه ی 20 فیل وزن دارند، یعنی چیزی بین 80 تا 150 تن. دانشمندان از نظر بزرگی جثه، نهنگ ها را با دایناسورها مقایسه می کنند.
«بسیاری از دانشمندان بر این باورند که نهنگ آبی بزرگترین پستانداری است که تا کنون روی زمین زندگی کرده، حتی با وجود دایناسورها. بزرگترین دایناسوری که تابحال کشف شده دایناسور آمفیکوئلیاس است که سنگینیش تنها در حدود ۱۳۰ تن ـ یعنی ۷۰ تن سبک‌ تر از یک نهنگ آبی ـ بوده ‌است.»
قلب نهنگ آبی بزرگترین قلب جهان است و ۱۸۰ کیلوگرم وزن دارد و در هر بار تپش می ‌تواند ۲۲۰ لیتر خون را در بدن این حیوان به گردش درآورد.
رگ های خونی این جانور آنقدر بزرگ است که یک کودک می تواند چهار دست و پا در آن راه برود.
نهنگ های آبی می توانند در یک وعده ی غذایی 2 و نیم تن غذا را وارد معده شان بکنند. غذای آنها ماهی های کوچک و جانوران کوچک میگو شکل است. نهنگ ها وقتی گرسنه می شوند دهانشان را باز می کنند و به طرف دسته های جانوران میگو شکل شنا می کنند و تعداد بسیار زیادی از این حیوانات را در زمان بسیار کمی می خورند. همینطور در هر وعده ی غذایی به همراه غذا مقدار بسیار زیادی آب وارد معده نهنگ ها می شود که البته بخشی از این آب هنگام بسته شدن دهان، از کناره های آن خارج می شود.
نهنگ های آبی دندان ندارند اما به جای دندان در دهان شان برآمدگی هایی مانند بُرِس وجود دارد.
در گذشته، نهنگ های آبی را به خاطر گوشت و چربی مخصوص آنها بیرحمانه می کشتند. اگرچه امروزه، قوانین بین المللی کشتن این حیوانات را منع می کند لما نسل این غول های نجیب و آرام رو به انقراض است و ما باید از آنها حمایت و مراقبت کنیم.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا