چرا پرندگان با منقار پرهایشان را تمیز می کنند؟
حتماً مشاهده کرده اید که گاهی اوقات پرندگان با منقارهایشان پرهای خود را تمیز و آراسته می کنند. آنها با این کار می خواهند پرهایشان را پاکیزه و ضدآب کنند و آنها را نرم و تمیز نگهدارند.
منقار زدن به پرها زمانی شروع می شود که پرهای جوجه پرنده ها می خواهد از پوسته خارج شود. پرندگان جوان، وقت زیادی را صرف شانه کردن پرها با منقارهایشان می کنند تا آنها را از پوسته ها بیرون آوردند.
پرندگان رشد یافته نیز این رفتار را ادامه می دهند و از ترشحات روغنی روی پشتِ خود برای مالیدن به پرهایشان استفاده می کنند. این عمل پر و بال آنها را در برابر آب مقاوم می کند و نرم نگه می دارد. به علاوه به خاصیت عایق پوست کمک می نماید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا