ماهی خونگرم
همان طور که می دانید آبزیان اکثراً خونسرد هستند و برای اینکه اندام حیاتی شان مانند قلب را گرم نگه دارند، به سطح آب می آیند. اما محققان به این نتیجه رسیده اند که فقط یک نوع ماهی در جهان وجود دارد که خونگرم است. این ماهی «Opah» نام دارد و به «ماه ماهی» معروف است.
این ماهی بزرگی به اندازه چرخ ماشین دارد و 90 کیلوگرم است. این ماهی خونگرم بدن بیضی شکل و تقریباً نارنجی رنگ است و نقطه های سفید و باله های قرمز دارد.
باله های سینه ی این ماهی عضو اصلی او برای گرم نگه داشتن بدنش هستند. در واقع بال زدن های مداوم باله ها بدن او را گرم نگه می دارند. ساختار بدنی او به گونه ای است که مانع سرد شدن و از دست دادن گرما می شود، بنابراین او برای حفظ گرمای اندام بدنش نیازی به آمدن به سطح آب ندارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا