آیا می دانید کیسه داران چیستند؟
آیا می دانید کیسه داران چیستند؟
کیسه داران حیواناتی هستند که بچه هایشان دوران رشد خود را درون کیسه ای در شکم مادر می گذرانند.
وقتی که بچه کیسه دار به دنیا می آید کوچک و ناتوان است و به طور غریزی به طرف کیسه ی مادر می رود. در آنجا از شیر مادر تغذیه نموده و رشد می کند و هنگامی که به حد کافی بزرگ شد کیسه را ترک می کند و روی پای خود می ایستد.
کانگوروها، خرس های کوآلا، والابی ها فراوان ترین کیسه داران هستند البته خفاش ها و موش های کور کیسه دار نیز وجود دارند. اکثر کیسه داران در نیم کره جنوبی زندگی می کنند، به جز یک نوع از آنها به نام «صاریغ ویرجینیا که در آمریکای شمالی» نیز یافت می ‌شود.
در حال حاضر 334 گونه از کیسه داران وجود دارند که نزدیک 70 درصد از آنها در استرالیا و گینه نو و جزایر نزدیک به آن ‌ها یافت می ‌شوند و ۱۰۰ جانور دیگر باقی ‌مانده نیز ساکن قاره آمریکا هستند و بیشتر آن‌ ها هم در آمریکای جنوبی به سر می ‌برند و تنها ۱۳ گونه در آمریکای مرکزی زندگی می‌ کنند.
زمانی که استرالیا از دیگر قاره ها جدا شد، حیوانات درون شکمی نتوانستند به آسانی به آنجا راه پیدا کنند، به همین دلیل است که کیسه داران در استرالیا فراوان شدند. برخی از آنها نیز در آمریکا زندگی می کنند.
کیسه داران قبل از حیوانات درون شکمی یا حیواناتی که رشد خود را در رحمِ مادر سپری می کنند به وجود آمدند. اما به نسبت حیوانات معمولی تعداد کمتری دارند، چون این حیوانات بهتر توانستند غذا به دست بیاورند و بنابراین در رقابت برای غذا از کیسه داران موفق تر بودند و در نتیجه کیسه داران در بیشتر نقاط دنیا از بین رفتند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا