نخستین حیوانات ** اجداد اولیۀ جانوران
اجداد همه حیوانات به دوره ماقبل تاریخ بر می گردد که بقایای آنها به صورت سنگواره (فسیل) در میان صخره سنگ های دوران های بسیار قدیم یافت می شود. دانشمندان با مطالعۀ این سنگواره ها می توانند زمان تقریبی پیدایش هر کدام از این حیوانات را تخمین بزنند. طی میلیاردها سال که از آغاز حیات می گذرد مطالعه تاریخچه سنگواره ها حکایت از آن دارد که حیوانات به مرور زمان تغییر کرده اند. مثلاً انواع مختلفی از حیوانات با گذشت زمان صاحب دم یا باله شده اند، بال در آورده اند یا دندان هایش را از دست داده اند. این دگرگونی در ساختمان بدن حیوانات اصطلاحاً تکامل نامیده می شود. زمانی که نوع جدیدی از یک حیوان تکامل می یابد، نوع قدیمی تر می میرد یا به عبارت دیگر نسل آن نوع منقرض می شود. گروه جانداران موسوم به عروس های دریایی، در زمره نخستین حیوانات به شمارمی روند که حدود 600 میلیون سال قبل ظهور پیدا کردند. 50 میلیون سال بعد دریاها مملو از انواع نرم تنان، کرمها و حیوانات موسوم به بندپایان شد و مدتی بعد نیز جانورانی شبیه مارماهی ها که دندان های استخوانی داشتند ظاهر شدند. احتمالاً این حیوانات نخستین اجداد ماهیان بوده اند. یعنی نخستین حیواناتی که دارای ستون مهره های پشتی بودند. حدود 400 میلیون سال قبل ماهیانی که دارای شش و باله های گوشتی بودند بر روی زمین ظاهر شدند. 40 میلیون سال بعد، این حیوانات تکامل یافته و نخستین حیوانات چهارپا و مهره دار (دوزیستان) را تشکیل دادند. این حیوانات می توانستند در خشکی زندگی کنند، ولی برای تخمگذاری دوباره به آب بر می گشتند. حدود 80 میلیون سال دیگر طول کشید تا نخستین مهره دارانی تکامل پیدا کنند که می توانستند در خشکی زندگی و تولید مثل کنند. اینها نخستین خزندگان بودند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا