اولین پستانداران
پستانداران حیواناتی هستند که به بچه خود شیر می دهند. نخستین پستاندار شناخته شده، جانورانی شبیه موش های صحرایی، موسوم به مگازوسترودون و کوهنوتریوم بودند که حدود 220 میلیون سال قبل و در کنار نخستین دایناسورها می زیستند.
آنها احتمالاً شب شکار بودند و از حشرات تغذیه می کردند. نگازوسترودون، در جنوب سرزمین آفریقا می زیست و کوهنوتریوم در انگلستان کنونی زندگی می کرد.
ایکتیوستگا یکی از نخستین حیوانات چهارپا بود. این حیوان دوزیست در جنگل های گرمسیری و باتلاقی که 340 میلیون سال قبل در گریلند وجود داشته می خزید.
یکی از نخستین پرندگان شناخته شده آرکئوپتریکس بود. این پرنده که اندازه یک کلاغ بود، بالهایی پوشیده از پر داشت و احتمالاً می توانست پرواز کند اما دندان ها چنگال ها و دم استخوانی این پرنده شبیه دایناسورهای
کوچک گوشتخوار بود. آرکئوپتریکس حدود 150 میلیون سال قبل در آلمان می زیست.
اوستنوپترون را باید در زمرۀ نخستین ماهیانی دانست که با شش نفس می کشیدند، و از باله ها برای گشت و گذار در اطراف مانند پا استفاده می کردند.
آرائداسپیس را باید اولین ماهی به شمار آورد که 480 میلیون سال قبل می زیست. این ماهی باله نداشت و نمی توانست دهانش را ببندد.
خزنده کوچکی به نام اوپارکریا احتمالاً اولین حیوانی بوده است که بر روی دو پا راه می رفت. این خزنده حدود 240 میلیون سال قبل در آفریقای جنوبی می زیست.
هیلونوموس خزنده ای بود که پوست آن و تخم هایش در برابر آب نفوذ ناپذیر بودند. این خزندۀ کوچک یکی از نخستین خزندگانی بود که 320 میلیون سال قبل در کانادا می زیست.
اوراپتور یکی از نخستین دایناسورها بود که دو پا داشت گوشتخوار بود و جثه ای اندازه یک سگ داشت. اوراپتور از خزندگان کوچک تغذیه می کرد و 228 میلیون سال قبل در آرژانتین می زیست.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا