عنکبوت ها (3)
عنکبوت طلایی تار گرد
این نوع از عنکبوت استوایی است و در بین انواع عنکبوت های آمریکایی، بزرگترین تارگرد را می سازد. هر تار گرد می تواند تا قطر (2پا) 61 سانتیمتر بزرگ شود که از جنس ابریشم زرد و سختی ساخته می شود. در سال های اخیر توانسته اند از این نوع تار، پارچه هم تولید کنند. البته چون به دست آوردن این میزان تار کار سختی است تا به حال فقط یک لباس تولید شده که آن هم در موزه تاریخ طبیعی آمریکا نگهداری می شود. صدها عدد از این عنکبوت ها در کنار همدیگر زندگی می کنند و تارهای آنها انبوهی از نخ را ایجاد می کند که می تواند بزرگترین حشرات را به دام بیاندازد. تارها بسیار مقاوم و ضخیم هستند و گفته می شود که مقاومتی در فولاد دارند. عنکبوت های دیگر وابسته به این تارها بوده و حشراتی که روی تار های تنیده شده توسط دیگر عنکبوت های تار گرد، به دام افتاده اند، می دزدند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا