عنکبوت ها (4)
عنکبوت بیوه سیاه

عنکبوت بیوه سیاه یکی از انواع عنکبوت های سمی و خطرناک است. عنکبوت های سمی تعداد کمی دارند اما همین تعداد کم سم خطرناکی دارند. این نوع از عنکبوت در سراسر جهان و اکثراً در آمریکا، آسياي ميانه، منطقه مديترانه، شرق هند و ایران در مناطق آذربایجان، خراسان، تهران و بوشهر وجود دارد. در خراسان شمالی این عنکبوت را با نام «دلمک» می شناسند. عنکبوت بیوه سیاه ، مشکی و براق است و یک علامت نارنجی قرمز یا زرد به شکل یک ساعت شنی روی شکمش دارد. طول بدن بیوه سیاه در حدود 5/1 اینچ است (کوچکتر از یک سکه) و پاهای درازی دارد.
اما چرا به این عنکبوت بیوه سیاه می گویند؟
نوع ماده این عنکبوت اگر گرسنه باشد و به خصوص پس از جفت گیری نوع نر را می خورد و برای همین همیشه بیوه است و چون سیاه رنگ است به بیوه سیاه معروف شده است.
مکان های مورد علاقه این عنکبوت در توده هاي چوب ، كنده هاي درخت ، توده هاي خاكروبه ، انبارها ، باغهاي ميوه و سبزيجات ، درون ديوارهاي سنگي و زير صخره ها و کلاً جاهای تاریک، مرطوب و متروک است. این عنکبوت تهاجمی نیست اما اگر روی او بنشینید یا استراحتش را بر هم بزنید، ناگهانی او را لمس کنید و یا او حس کند در خطر است و گرفتار شده شما را نیش می زند!
جای نیش عنکبوت بیوه سیاه بسیار کوچک است، اگر کسی گزیده شود اصلاً متوجه نمی شود چون جای گزش معمولاً شبیه سوزش سنجاق و سوزن است. البته بعد از 30 تا 40 دقیقه محل گزیدگی ورم کرده و درد بسیار زیادی شروع می شود. در هنگام گزیدگی باید روی جای نیش را یخ گذاشت و بالاتر از جای گزش را محکم بست تا زهر آن منتشر نشود و برای درمان دارویی سریع به پزشک مراجعه کرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا